PROJEKTOVANJE:

 • Rekonstrukcija zgrade za osnovno obrazovanje u selu Navalin, OŠ “Bora Stanković” Bogojevce, 2018.
 • Kombinovani sportski teren, Medicinska škola Leskovac, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na energetskoj sanaciji, uklanjanju prepreka i prilagođavanju prostora kretanju osoba sa invaliditetom Centra za socijalni rad Leskovac, Centar za socijalni rad Leskovac, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na energetskoj sanaciji glavne zgrade Opšte bolnice Leskovac, Opšta bolnica Leskovac, 2018.
 • Ograda dvorišta OŠ “Bora Stanković” Vučje, OŠ “Bora Stanković” Vučje, 2018.
 • Ograda dvorišta OŠ “Desanka Maksimović” Grdelica, OŠ “Desanka Maksimović” Grdelica, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na izgradnji naučno-tehnološkog parka u Nišu, Republika Srbija, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na izgradnji dela rashladne centrale – cevnog mosta, “West Pharmaceutical Services” DOO Beograd, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na izgradnji rezervoara za lož ulje, “West Pharmaceutical Services” DOO Beograd, 2018.
 • Tehnička kontrola za izgradnju saobraćajnice na obilaznici oko Svetoilijskog groblja sa izgradnjom dela fekalne kanalizacione mreže i izmeštanjem dela vodovodne mreže, Grad Leskovac, 2018.
 • Ograda kompleksa OŠ “Svetozar Marković” Leskovac, OŠ “Svetozar Marković” Leskovac, 2018.
 • Ograda kompleksa Trgovinsko-ugostiteljske škole Leskovac, Trgovinsko-ugostiteljska škola Leskovac, 2018.
 • Ograda kompleksa FHI “Zdravlje” AD, FHI “Zdravlje” AD, 2018.
 • Zatvoreno skladište – hladnjača u Šarlincu, Miljković Miloš, Šarlince, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na izgradnji glavnog kanalizacionog kolektora od postojećeg gradskog kolektora do CPPOV Leskovac, Grad Leskovac, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na nastavku izgradnje objekta sportske sale “Dom partizana” u Leskovcu, Grad Leskovac, 2018.
 • Silos sa usipnim košem i kolskom vagom u Bogojevcu, Jovanović Snežana, Bošnjace, Lebane, 2018.
 • Stambena zgrada sa jednim stanom, Zlatanovski Dragan, Leskovac, 2018.
 • Rekonstrukcija poslovnog objekta u Ugrinovcima, “GRANDE ADRIATIC FOOD” DOO, Leskovac
 • Rekonstrukcija zgrade za osnovno obrazovanje u selu Živkovo, OŠ “Vuk Karadžić” Pečenjevce, 2018.
 • Dogradnja postojećeg privredno-proizvodnog objekta izgradnjom industrijske zgrade, “Braća Đokić” DOO, Leskovac, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izgradnju kompleksa Okružnog zatvora u Leskovcu, Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, 2018.
 • Plan preventivnih mera za uređenje terena banjskog kompleksa III faza u Obrenovcu, Grad Beograd za potrebe Gradske opštine Obrenovac, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izgradnju sportske sale za potrebe OŠ “Nikola Tesla” Skela, Obrenovac, Grad Beograd za potrebe Gradske opštine Obrenovac, 2018.
 • Projekat izgradnje podzemnih rezervoara za zapaljive tečnosti, Hemijska industrija Vranje, 2018.
 • Rekonstrukcija objekta za preradu mleka i mlečnih proizvoda, “MLEKARA” DOO Leskovac, 2018.
 • Projekat rušenja magacina gotove robe, FHI “Zdravlje”, 2018.
 • Tehnička kontrola projekta za izgradnju objekta sportske sale za potrebe OŠ “Nikola Tesla” Skela, Obrenovac, Grad Beograd za potrebe Gradske opštine Obrenovac, 2018.
 • Tehnička kontrola projekta svetleće reklame, JP “Službeni glasnik”, Beograd, 2018.
 • Tehnička kontrola projekta za izgradnju kombinovanog terena za male sportove u Miroševcu, Grad Leskovac, 2018.
 • Tehnička kontrola projekta za izgradnju rezervoara Pečenjevce i dovodnog cevovoda – severni krak regionalnog vodosistema Barje, Vodovod Leskovac, 2018.
 • Tehnička kontrola projekta za izgradnju magacina poljoprivredne opreme sa prodajnim delom, Goran Todorović, Leskovac, 2018.
 • Tehnička kontrola projekta pojačanog održavanja ulice Ivana Milutinovića u Leskovcu, Grad Leskovac, 2018.
 • Projekat rušenja stare škole, OŠ “Bora Stanković” Guberevac, 2018.
 • Projekat rušenja škole u Kutlešu, OŠ “Branko Radičević” Brestovac, 2018.
 • Projekat rušenja škole u Gornjem Krajincu, OŠ “Radoje Domanović” Manojlovce, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Vučju, Grad Leskovac, 2018.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji stambenog objekta sa prenamenom u multifunkcionalni gradski centar, Grad Beograd za potrebe Gradske opštine Obrenovac, 2017.
 • Rekonstrukcija i sanacija industrijskih zgrada – radionica u okviru nekadašnjeg kompleksa “Jugekspres” u Leskovcu, Grad Leskovac, 2017.
 • Trening centar sa specijalizovanim učionicama i kabinetima u okviru kompleksa Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac, Leskovac, 2017.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na energetskoj sanaciji i adaptaciji objekta OŠ “Josif Kostić” Leskovac, OŠ “Josif Kostić” Leskovac, 2017.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na energetskoj sanaciji i adaptaciji objekta OŠ “Trajko Stamenković” Leskovac, OŠ “Trajko Stamenković” Leskovac, 2017.
 • Plan preventivnih mera za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta – Služba za infektivne bolesti, Opšta bolnica Leskovac, 2017.
 • Projekat za izvođenje za izgradnju zatvorenog skladišta robe široke potrošnje, “ORION” DOO, Leskovac, 2017.
 • Tehnička kontrola projekta za izgradnju igrališta sa veštačkom travom u Leskovcu, Grad Leskovac, 2017.
 • Tehnička kontrola projekta za izgradnju parking prostora sa javnim osvetljenjem unutar stambenog bloka, Grad Leskovac, 2017.
 • Tehnička kontrola projekta pojačanog održavanja saobraćajnice u ulici Svetoilijskoj u Leskovcu, Grad Leskovac, 2017.
 • Tehnička kontrola projekta pojačanog održavanja nekategorisanog puta NP-1 u Grajevcu, Grad Leskovac, 2017.
 • Tehnička kontrola projekta pojačanog održavanja dela opštinskog puta OP-21 Bobište-Grajevce, Grad Leskovac, 2017.
 • Elaborat energetske efikasnosti i energetski pasoš za Dom zdravlja u Lebanu, “Dom zdravlja” Lebane, 2017.
 • Tehnička kontrola projekta za rekonstrukciju i dogradnju proizvodnog objekta – konfekcije “Sintetika”, Grad Leskovac, 2017.
 • Izveštaj o zatečenom stanju stambenih zgrada za kolektivno stanovanje u Lebanu, Komesarijat za izbeglice i migracije, Beograd, 2017.
 • Tehnička kontrola projekta za izgradnju zgrade Mesne zajednice Mala Kopašnica, Grad Leskovac, 2017.
 • Tehnička kontrola projekta za izgradnju azila – prihvatilišta za pse, Grad Leskovac, 2017.
 • Idejno rešenje enterijera stana u Leskovcu, Milenković Ivan, Leskovac, 2017.
 • Plan preventivnih mera za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju dela multifunkcionalnog centra Ušće, “Ušće shopping center” Beograd, 2016.
 • Zgrada za trgovinu na veliko i malo sa pratećim administrativnim delom, STR “SMP” Dragiša Petrović Pr, Leskovac, 2017.
 • Projekat rušenja podzemnih rezervoara, FHI “Zdravlje”, Leskovac, 2017.
 • Rekonstrukcija i spajanje poslovnog prostora, “STAR&SS-TRADE” DOO, Leskovac, 2017.
 • Predlog rešenja administrativnog objekta sa trpezarijom za ishranu radnika, Stanojević Dejan, Bobište, 2017.
 • Dogradnja postojećeg stambenog objekta izgradnjom zatvorenog skladišta i zgrade za trgovinu na veliko i malo, Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu “SPEKTAR” DOO, Leskovac, 2017.
 • Rekonstrukcija i dogradnja stambeno-poslovnog objekta, Krstić Nikola, Leskovac, 2017.
 • Izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova za više objekata, “ALPHA BANK SRBIJA” AD, 2017.
 • Upotrebna dozvola TS 10/0,4 kV “Berza 2” Zelena zona, JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Leskovac, 2017.
 • Energetski pasoš za stambene zgrade – zgrada sa više stanova u Pirotu, “JUB” DOO, Šimanovci, 2017.
 • Zgrada za obavljanje verskih obreda – crkva u Dobrotinu, Crkvena opština Oraovica – PRAVOSLAVNA EPARHIJA NIŠKA, 2017.
 • Projekat konstrukcije, elektroenergetskih instalacija i hidrotehničkih instalacija za stambeni objekat u Kladovu, Stević Srđan, Kladovo, 2017.
 • Projekat konstrukcije, elektroenergetskih instalacija i hidrotehničkih instalacija za stambeni objekat u Kladovu, Đikanović Ivan, Kladovo, 2017.
 • Projekat konstrukcije i elektroenergetskih instalacija za stambeni objekat u Kladovu, Čazimović Siniša, Kladovo, 2017.
 • Idejno rešenje enterijera stana u Beogradu, Stanković Jovana, Beograd, 2017.
 • Idejni projekat ugradnje unutrašnjih instalacija u postojeći industrijski objekat, Đorđević Dragana, Leskovac, 2017.
 • Elaborat energetske efikasnosti stambenog objekta u Kladovu, Stević Srđan, Kladovo 2017.
 • Elaborat energetske efikasnosti stambenog objekta u Kladovu, Čazimović Siniša, Kladovo 2017.
 • Elaborat energetske efikasnosti stambenog objekta u Kladovu, Đikanović Ivan, Kladovo 2017.
 • Idejno rešenje stambenog kompleksa, Stevanović Ana, Grdanica, 2016.
 • Idejno rešenje enterijera stana u Nišu, Milenković Nikola, Niš, 2016.
 • Procena vrednosti fabrike za proizvodnju limova i panela “INTER LEMIND” Leskovac, 2016.
 • Energetski pasoš za nestambene zgrade – upravna zgrada, “MP Đorđević”, Gornja Jajina, 2016.
 • Energetski pasoš za nestambene zgrade – objekat za prenoćište, “Braća Đokić” DOO, Leskovac, 2016.
 • Tehnički pregled Zgrade za osnovno obrazovanje u Gornjem Sinkovcu, OŠ “Đura Jakšić” Turekovac, 2016.
 • Energetski pasoš za nestambene zgrade – turistički info centar (montažna kuća tip 67), Mesna zajednica Petrovac, 2016.
 • Plan preventivnih mera za izgradnju proizvodnog objekta, “MONTPROJEKT” DOO, Beograd, 2016.
 • Statički proračun objekta za smeštaj poljoprivrednih mašina, Prlevski Danijel, Novi Sip, 2016.
 • Tehnička kontrola projekta za izgradnju i dogradnju fekalne kanalizacije i izgradnju podzemnih crpnih stanica za 16 sela u Opštini Leskovac, Grad Leskovac, 2016.
 • Elaborat energetske efikasnosti stambenog objekta u Kladovu, ul. Miročka 17, Kladovo, 2016.
 • Elaborat energetske efikasnosti stambenog objekta u Kladovu, ul. Save Kovačevića 3, Kladovo, 2016.
 • Plan preventivnih mera za dogradnju i rekonstrukciju poslovno-proizvodnog objekta u Deču, “COFICAB” DOO, Deč, 2016.
 • Izgradnja skladišta, “NIKOS AUTO” DOO, Leskovac, 2016.
 • Idejni projekat izgradnje trafo stanice 10/0,4 kV, “DUKA FARM” DOO, Leskovac, 2016.
 • Projekat centralnog kombinovanog sistema za pripremu sanitarne tople vode, Dom učenika srednjih škola, Leskovac, 2016.
 • Energetski pasoš za stambene zgrade – porodični stambeni objekat, Saša Filipović, Gornje Stopanje, 2016.
 • Idejni projekat sredstva za oglašavanje – svetleća reklama, “CREDIT AGRICOLE” A.D, 2016.
 • Tehnička kontrola projekta pojačanog održavanja saobraćajnice u ulici Goce Delčeva u Leskovcu, JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” Leskovac, 2016.
 • Dogradnja stambenog objekta, Cekić Jasmina, Leskovac, 2016.
 • Idejno rešenje uređenja dvorišta, Blagojević Saša, Bratmilovce, 2016.
 • Sanacija krovnog pokrivača objekta farmacije, FHI “ZDRAVLJE”, Leskovac, 2016.
 • Tehnička kontrola Projekta za građevinsku dozvolu za građenje saobraćajnice na stambenom prilazu u ul. Radanska u Leskovcu, JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju“ Leskovac, 2016.
 • Tehnička kontrola Projekta rušenja objekta u Brestovcu, JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju“ Leskovac, 2016.
 • Tehnička kontrola glavnog projekta pojačanog održavanja saobraćajnice u ulici Mlinskoj u Leskovcu, JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju“ Leskovac, 2016.
 • Elaborat energerske sanacije višeporodične stambene zgrade u Kladovu, ul. 22. septembra 27, Kladovo 2016.
 • Elaborat energerske sanacije višeporodične stambene zgrade u Kladovu, ul. 22. septembra 44, Kladovo 2016.
 • Elaborat energerske sanacije višeporodične stambene zgrade u Kladovu, ul. 22. septembra 40, Kladovo 2016.
 • Elaborat energerske sanacije višeporodične stambene zgrade u Kladovu, ul. Goranski prolaz 4, Kladovo 2016.
 • Elaborat energerske sanacije višeporodične stambene zgrade u Kladovu, ul. Pantelije Pante Jakovljevića 5, Kladovo 2016.
 • Elaborat energerske sanacije višeporodične stambene zgrade u Kladovu, ul. Pantelije Pante Jakovljevića 8, Kladovo 2016.
 • Elaborat energerske sanacije višeporodične stambene zgrade u Kladovu, ul. Dunavska 44, Kladovo 2016.
 • Elaborat energerske sanacije višeporodične stambene zgrade u Kladovu, ul. Bukatarevića 5, Kladovo 2016.
 • Pijaca sa pristupnim saobraćajnicama u Babušnici, Opština Babušnica, Babušnica, 2015.
 • Idejno rešenje enterijera stana u Leskovcu, Stanković Predrag, Leskovac, 2015.
 • Dogradnja postojećeg proizvodno-prehrambenog objekta izgradnjom skladišta i administrativnog dela u Leskovcu, “GRANDE ADRIATIC FOOD” DOO, Leskovac, 2015.
 • Projekat konstrukcije porodičnog stambenog objekta P+1, Dimitru Nikusor Simian, Drobeta – Turnu Severin, Rumunija, 2015.
 • Projekat konstrukcije otvorene nadstrešnice u Kladovu, Robna kuća “Lukas”, Kladovo, 2015.
 • Idejni projekat zamene krovne konstrukcije, Đorđević Nebojša, Leskovac, 2015.
 • Izrada pešačkog mosta preko preliva brane Bresnica, JP “Srbijavode”, Beograd, 2015.
 • Spoljno sigurnosno (protivpožarno) stepenište, FHI “Zdravlje”, Leskovac, 2015.
 • Prosvetljeni samostojeći reklamni stub EKO pumpe u Kragujevcu, EKO SERBIA AD, Beograd, 2015.
 • Idejni projekat izgradnje trafo stanice 10/0,4 kV, Đorđević Goran, Leskovac, 2015.
 • Idejno rešenje vikend kuće na Vlasinskom jezeru, Đorđević Goran, 2015.
 • Provera stabilnosti krovne konstrukcije fabrike dijalizatora, FHI “ZDRAVLJE”, Leskovac, 2015.
 • Projekti izvedenih privredno-proizvodnih objekata, Fabrika nameštaja “MITA”, Bobište, Leskovac, 2015.
 • Projekti rušenja objekata, “EXPERT” DOO, Leskovac, 2015.
 • Administrativni objekat u Kumarevu, “BANE-KOMERC” DOO, Kumarevo, Leskovac, 2015.
 • Projekat radijalne skele za TENT Obrenovac, 2015.
 • Privredno-proizvodni objekat (prerada mesa i mesnih proizvoda na zanatski način) sa pratećim administrativnim delom, Đorđević Goran, selo Gornja Jajina, 2015.
 • Glavni projekat izgradnje ekonomskog objekta (objekat za smeštaj stočne hrane), Đorđević Goran, selo Gornja Jajina, 2014.
 • Glavni projekat sanacije krovnog pokrivača pogona farmaceutike, “ACTAVIS” ADO Leskovac, 2014.
 • Glavni projekat izgradnje porodičnog stambenog objekta, Mihajlović Ivana, Leskovac, 2014.
 • Glavni mašinski projekat sanitarne tople vode, “Dom zdravlja” Bojnik, 2014.
 • Idejni projekat priključnog 10kV kablovskog voda, “UDARNIK GRADNJA” DOO, Predejane, 2014.
 • Glavni projekat dogradnje kotlarnice i mašinskih instalacija, OŠ “Milutin Smiljković”, selo Vinarce, 2014.
 • Glavni projekat instalacija centralnog grejanja, OŠ “Đura Jakšić”, selo Turekovac, 2014.
 • Glavni projekat izvedenog objekta - magacin auto delova, “ALISA” DOO, Leskovac, 2014.
 • Glavni projekat izvedenog objekta - proizvodne hale i skladišta gotovih proizvoda, “BLAND” DOO, selo Zloćudovo, 2014.
 • Glavni projekat ekonomskog objekta - staja za tov ovaca, Todorović Stanko, selo Petrovac, 2013.
 • Idejno rešenje tržnog centra, 2013.
 • Glavni projekat izgradnje porodičnog stambenog objekta, “DOCKOM GRADNJA” DOO, Niš – Pantelej, 2013.
 • Projekat izvedenog stanja proizvodnih hala, magacina gotovih proizvoda, kotlarnice, uprave i restorana, selo Ždeglovo, 2013.
 • Glavni projekat gradske fontane, Opština Lebane, 2013.
 • Idejni projekat jezera i lovačke čeke, “Expert Stil” DOO, Bojnik, 2013.
 • Elaborat energetske efikasnosti dogradnje ugostiteljskog objekta u Predejanu, “Pobeda” DOO, Predejane, 2013.
 • Projekat trafo stanice, ZZ “Moravac”, Leskovac, 2013.
 • Glavni projekat dogradnje skladište trgovačke prehrambene robe uz postojeći objekat, “BVG KOMERC” DOO, Leskovac, 2013.
 • Glavni projekat ekonomskog objekta u funkciji poljoprivrede P, “Expert Stil” DOO, Bojnik, 2013.
 • Rekonstrukcija dela upravne zgrade, “BVG KOMERC” DOO, Leskovac, 2013.
 • Projekat trafo stanice i priključnog kabla, “Braća Đokić” DOO, Leskovac, 2013.
 • Glavni projekat podnog skladišta P, “Expert” DOO, Leskovac, 2013.
 • Glavni projekat elektroinstalacija poslovnog objekta lokalne samouprave Bojnik, JP “Direkcija za puteve, građevinsko zemljište i izgradnju opštine Bojnik”, 2013.
 • Idejno rešenje letnjikovca P, Zdravković Miroslav, Leskovac, 2013
 • Elaborat energetske efikasnosti objekta, Dom učenika srednjih škola, Leskovac, 2013.
 • Elaborat energetske sanacije objekta, Visoka strukovna škola za tekstil, Leskovac, 2013.
 • Glavni projekat stambenog objekta Po+P, Filipović Saša, selo Gornje Stopanje, 2012.
 • Glavni projekat privredno-proizvodnog objekta (prerada mesa i mesnih proizvoda na zanatski način) sa pratećim administrativnim objektom, “Braća Đokić” D.O.O. Leskovac, 2012.
 • Glavni projekat instalacija razvoda sanitarne tople vode, Dom učenika i studenata Leskovac, Leskovac, 2012.
 • Projekat niskonaponskog priključnog kabla za objekat benzinske stanice i stanice za TNG sa pratećim objektom, “LUKOIL Srbija” A.D, Leskovac, 2012.
 • Glavni projekat stambenog objekta, Petković Ljiljana, Opština Barajevo, 2012.
 • Glavni projekat rekonstrukcije objekta GFO Leskovac, "DUNAV OSIGURANJE" A.D.O. Beograd, Leskovac, 2012.
 • Glavni projekat rekonstrukcije poslovnog objekta, "PRIMA NOVA" D.O.O, Surdulica, 2012.
 • Glavni projekat hidrantske mreže, "YUBAINVEST" D.O.O, Batulovce, 2012.
 • Projekat izvedenog stanja objekta GFO Leskovac, "DUNAV OSIGURANJE" A.D.O. Beograd, Leskovac, 2012.
 • Glavni projekat centralnog sistema za pripremu sanitarne tople vode – solarni kolektori, Dom učenika i studenata Leskovac, 2012.
 • Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje stambeno-poslovnog objekta P+1, Savić Nadica i Savić Momčilo, Surdulica, 2012.
 • Glavni projekat stambenog objekta Po+P+1+Pk, Mihajlović Sunčica i Đorđević Branko, Niš, 2012.
 • Glavni projekat cevovoda i rezervoara, "Dom za smeštaj odraslih lica", Kulina, 2012.
 • Situaciono rešenje partera, JP "Direkcija za urbanizam i izgradnju", Leskovac, 2012.
 • Glavni projekat stambenog objekta Po+P, Bukelić Jovan, Karađorđevac, 2012.
 • Glavni projekat mašinskih instalacija stambeno-poslovnog objekta sa aneksom, Apoteka Leskovac, Leskovac, 2012.
 • Glavni projekat mašinskih instalacija, OŠ "Radoje Domanović", Manojlovce, 2012.
 • Glavni projekat dogradnje stambenog objekta, Miljković Miljan, Leskovac, 2012.
 • Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje poslovnog objekta, "TRANSPORT" A.D, Leskovac, 2012.
 • Situaciono rešenje partera, Marković Ljubiša, Leskovac, 2012.
 • Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje objekta za tehnički pregled vozila "OGNJANOVIĆ", "ALISA" A.D, Leskovac, 2011.
 • Glavni projekat poslovnog objekta P+1, Zdravković Miroslav, Leskovac, 2011.
 • Glavni projekat osvetljenja za sportski teren, Pridvorica, Opština Bojnik, 2011.
 • Glavni projekat osvetljenja za sportski teren, Lapotince, Opština Bojnik, 2011.
 • Glavni projekat rekonstrukcije stambenog objekta, Cvetković Vojislav, Leskovac, 2011.
 • Projekat tekućeg održavanja fiskulturne sale OŠ "Aca Sinadinović", Predejane, 2011.
 • Glavni projekat jednoporodičnog stambenog objekta P+1, Radusinović Miloš, Donja Jajna, 2011.
 • Glavni projekat tribina i osvetljenja za sportski teren, Donje Konjuvce, 2011.
 • Idejno rešenje dogradnje jednoporodičnog stambenog objekta, Stanković Saša, Belanovce, 2011.
 • Idejni projekat jednoporodičnog stambenog objekta P+1, Nikolić Tanja, Leskovac, 2011.
 • Glavni projekat jednoporodičnog stambenog objekta Po+P+1, Jovanović Dragiša, Leskovac, 2011.
 • Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta Po+P+1+Pk, Stanković Saša i Dragana, Leskovac, 2011.
 • Glavni projekat ograde za sportske terene "Sportski centar", Vranje, 2011.
 • Glavni projekat balon sale OŠ "Radoje Domanović", Vranje, 2011.
 • Projekti antena i baznih stanica za mobilnu telefoniju, "ORION TELEKOM" D.O.O, 2011.
 • Glavni projekat ograde za mini pič teren OŠ "Vuk Karadžić", Vranje, 2010.
 • Glavni projekat poslovnog objekta P+1, Cakić Miloš, Leskovac, 2010.
 • Nadgradnja salona nameštaja, "4M" D.O.O, Leskovac, 2010.
 • Projekat adaptacije HITNE POMOĆI, Dom zdravlja, Bojnik, 2010.
 • Rekonstrukcija stare zubne poliklinike, J.P "ALER", Leskovac, 2010.
 • Projekat odvoda otpadnih voda, "SONDER DUX" D.O.O, Turekovac, 2010.
 • Glavni projekat Hrišćansko adventističke crkve, Leskovac, 2010.
 • Dogradnja marketa, "LULEKS" D.O.O, Bratmilovce, 2010.
 • Projekti reklama za poslovnice u Srbiji, "KOMERCIJALNA BANKA" A.D, 2010.
 • Glavni projekat hale za proizvodnju, "KOMAK-M", Aleksinac, 2002-2010.
 • Projekat magacina veleprodaje, "PRIMA NOVA" D.O.O, Leskovac, 2009.
 • Projekat prenamene podnog skladišta u hipermarket, "PRIMA NOVA" D.O.O, Leskovac, 2009.
 • Glavni projekat izgradnje sportskog terena, Škola za tekstil i dizajn, Leskovac 2009.
 • Projekti reklama za poslovnice u Srbiji, "BANKA INTESA" A.D, 2009.
 • Projekti reklama za poslovnice u Srbiji, "CREDIT AGRICOLE" A.D, 2009.
 • Glavni projekat objekta klanice i prerade mesa, "MK" D.O.O, Leskovac 2009.
 • Glavni projekat objekta za tov junadi, Mladenović Miroslav, Razgojna, 2009.
 • Projekat stambene zgrade, Veličković Dobrivoje, Niš, 2008.
 • Glavni projekat prve i druge faze hale za proizvodnju, "ANDRIĆ COMPANY" D.O.O , Ruma 2008.
 • Glavni projekat prodajnog prostora, "EXPERT" D.O.O, Leskovac, 2008.
 • Rekonstrukcija stare drvopreradjivačke škole, Grdelica, 2007.
 • Glavni projekat hale za proizvodnju, "ANDRIĆ COMPANY" D.O.O, Ruma 2007.
 • Glavni projekat mlina, "ŽITO MLIN", Bošnjace, 2007.
 • Projekat servisa za motorna vozila, "DELTA S" D.O.O, Leskovac, 2007.
 • Projekti reklama za poslovnice u Srbiji, "DELTA BANKA" A.D, 2006.
 • Glavni projekat stambenog objekta Po+P+1, Miljković Goran, Bratmilovce, 2006.