IZVOĐENJE:

 • Zamena krovnog pokrivača u poslovnici u Leskovcu, "CREDIT AGRICOLE" AD Novi Sad, 2018.
 • Investiciono održavanje dela objekta, Više javno tužilaštvou Leskovcu, Leskovac, 2017.
 • Izrada boksa – karantina od čeličnih elemenata u Skladištu 2, FHI “Zdravlje”, Leskovac, 2017.
 • Skladište trgovačke prehrambene robe – faza 3 i 4, “BVG KOMERC” DOO, Leskovac, 2016.
 • Izrada podstanice azota, FHI “Zdravlja”, Leskovac, 2016.
 • Rekonstrukcija poslovnog objekta, Ristić Slobodan, Ćuprija, 2016.
 • Rekonstrukcija hladnjače mlečnih proizvoda, Mlekara “Belanova”, Vladičin Han, 2015.
 • Sanacija krova, FHI “Zdravlje”, Leskovac, 2015.
 • Spoljno sigurnosno (protivpožarno) stepenište, FHI “Zdravlje”, Leskovac, 2015.
 • Ugradnja protivpožarnih vrata, FHI “Zdravlje”, Leskovac, 2015.
 • Komora za skladištenje prehrambenih proizvoda, Mlekara “Belanova”, Vladičin Han, 2015.
 • Skladište trgovačke prehrambene robe, “BVG KOMERC” DOO, Leskovac, 2014.
 • Balon sala “SLOGA”, JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”, Leskovac, 2013.
 • Rekonstrukcija dela upravne zgrade, “BVG KOMERC” DOO, Leskovac, 2013.
 • Potporni zid, Opština Lebane, Lebane
 • Poslovni objekat "Zlatni pek", "Zlatni pek" A.D, Leskovac
 • Poslovni objekat "Expert", "Expert" D.O.O, Leskovac
 • Sanacija mosta, Sijarinska Banja, Opština Medveđa
 • Izgradnja mosta, Sijarinska Banja, Opština Medveđa
 • Mesna zajednica Ravna Banja, Opština Medveđa
 • Rekonstrukcija mesne zajednice Prekopčelica, Opština Lebane
 • Rekonstrukcija OŠ "Radovan Kovačević Maksim", Lebane, Opština Lebane
 • Hala za proizvodnju, "KOMAK-M", Aleksinac
 • Nacionalni veslački centar na Srebrnom jezeru, Ministarstvo omladine i sporta
 • Stambeni objekat Po+P+1, Miljković Goran, Bratmilovce
 • Stambeni objekat Po+P+1, Đorđević Dragan, Leskovac
 • Stambeni objekat P+1, Nikolić Zoran, Niš
 • Kanalizaciona mreža, VP 4445 Leskovac